August 2017
Post

Thank you for visit us Baan kudichin Museum. — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:00 pm —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com —

August 2017
Post

Thank you for visit us Baan kudichin Museum. — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:00 pm —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com —

August 2017
Post

Thank you for visit us Baan kudichin Museum. — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:00 pm —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com —

MGR Online
Portfolio Item

ออกจากบ้านสกุลทองแล้ว เดินไปชม “พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน” เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนเล็กๆ อยู่ในบ้านสามชั้น เพิ่งเปิดไม่ไม่นานนัก โดยเจ้าของเป็นครอบครัวที่เป็นคนในพื้นที่ เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมา รวบรวมข้อมูลชุมชนชาวสยาม-โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา ศาสนา และรากเหง้าของชาวชุมชนย่านกุฎีจีน — https://m.mgronline.com/travel/detail/9600000092408 —

Fresh morning. #baankudichinmuseum
Post

Fresh morning. #baankudichinmuseum   Baan Kudichin Museum Tuesday – Sunday : 9:30 am – 6:00 pm Monday : Close 271 Tedsaban 1 Rd Wat Kalaya,Thon Buri Bangkok —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com — … Read More

Nice breeze in this morning.#baankudichinmuseum
Post

Nice breeze in this morning.#baankudichinmuseum   Baan Kudichin Museum Tuesday – Sunday : 9:30 am – 6:00 pm Monday : Close 271 Tedsaban 1 Rd Wat Kalaya,Thon Buri Bangkok —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — … Read More

July 2017
Post

Thank you for visit us Baan kudichin Museum. — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:00 pm —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com —

July 2017
Post

Thank you for visit us Baan kudichin Museum. — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:00 pm —Baan Kudichin Museum Website — https://baankudichinmuseum.com — Official Online Store — https://shop.baankudichinmuseum.com —