มิวเซียมบ้านกุฎีจีน: เข้าใจย่านผ่านพิพิธภัณฑ์

หากพูดถึงชุมชนกุฎีจีน หลายคนอาจเคยมาเยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ที่เก่าแก่เกินสองร้อยปีริมน้ำเจ้าพระยา แต่กี่คนกันที่เคยหันไปมองตรอกซอกซอยรอบๆ โบสถ์ หรือสละเวลาสักเล็กน้อย เดินลัดเลาะเข้าไปในชุมชนรอบๆ โบสถ์แห่งนี้ ทั้งที่ความจริง ชุมชนรอบโบสถ์ซางตางครู้สก็มีเรื่องราวและเรื่องเล่าที่ลึกซึ้งไม่แพ้ตัวโบสถ์เอง เครือข่ายตรอกเล็กซอยน้อยรอบโบสถ์ที่เรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบนัก มีความเงียบนิ่งที่หาได้ยากจากมหานครใหญ่ๆ อย่างกรุงเทพมหานคร ความแคบของทางเดินทำให้แต่ละย่างก้าวของเราช้าลงไปโดยปริยาย แต่ละซอยอัดแน่นไปด้วยความทรงจำจากอดีต เสียงโทรทัศน์ที่ถูกเปิดทิ้งไว้และเสียงรถมอเตอร์ไชต์ที่วิ่งผ่านไปมาเป็นระยะ อาจเป็นเพียงแค่สองสิ่งที่คอยเตือนว่าเรายังอยู่ในปี พ.ศ. 2560


http://uddc.net/th/knowledge

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !