ขอขอบคุณ ผศ. จิราภรณ์ มาตังคะ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะ

ขอขอบคุณ ผศ. จิราภรณ์ มาตังคะ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะ

14138092_531154650418566_3669217805145727790_o

— Baan Kudichin Museum —
Opening Hours
・Monday : Close
・Tue – Sun : 9:30 am – 6:30 pm

If you liked this article
please click on the "Like!".

Follow on Twetter !

Leave a Reply