ขอขอบคุณ ผศ. จิราภรณ์ มาตังคะ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะ

ขอขอบคุณ ผศ. จิราภรณ์ มาตังคะ และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะ — Baan Kudichin Museum — Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:30 pm

Small visitor, Big Smile

ขอบคุณคุณครูและนักเรียนจาก ประถมภูมิธรรม ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะคะ — – Baan Kudichin Museum – Opening Hours ・Monday : Close ・Tue – Sun : 9:30 am – 6:30 pm